کارشناس ارشد صنایع غذایی هستم
به شدت عاشق کامپیوتر و محیط های مجازی هستم
برای چند پیج آموزشی ادمین بودم که با جمع شدن مرکز پیجها رو پاک کردند،در حال حاضر ادمین پیج عطر هستم