ادمین اینستاگرام هستم .از تبلیغات ،تولید. محتوا ،ادیت عکس وفیلم ،ساخت کاور پست و…. انجام می‌گیرد