یک هفته بصورت رایگان کار انجام میدم اگررضایت داشتید قرار داد میبندیم