ادمین پیج اینستاگرام در زمینه پاسخ گویی به دایرکت و کامنت و سفارش گیری هم انجام میدهم.
تجربه کاری در شرکت های تبلیغاتی دارم و در تحویل پروژه بسیار مسئولیت پذیر و آنتایم هستم.
در زمینه طراحی استوری اینستاگرام از 150 هزار تومان نسبت به طرح و تعداد و همچنین برای پست نیز از 250 تومان شروع میشود.