سابقه شغلی: مدیریت و ارتقا پیج حوزه کاری مختلف در بازارکار از جمله کنکور ، کلینیک زیبایی، آنلاین شاپ و …..
خدمات: سناریونویسی و فروش در استوری و برگزاری کمپین های فروش
زدن تارگتهای سه رقمی
تبلیغات گسترده عمومی و بلاگری
ادیت و گرافیک پیج، موشن گرافیک و ….