سلام وقتتون بخیر
سمیرا هستم
ادمین پاسخگو به دایرکت و کامنت
باحوصله ،صبور ،مسئولیت پذیر و متعهد به کار هستم
خوشحال میشم با شما در زمینه پاسخگویی به دایرکت و کامنت همکاری داشته باشم و به رشد پیجتون کمک کنم