سلام من خانم مرادی هستم
دوره تخصصی ادمینی را با مجموعه دیدوگرام سپری کردم
باعث افتخاره که در زمینه پیجتون کمک و همکاری داشته باشم
دارای روابط عمومی بالا🌸 پاسخگویی سریع🤝 بسیار خونسرد با حوصله👍

در زمینه کاری با چندین کارفرما همکاری موفقی داشته ام،🙂🙂🙂🙂
اعتماد از شما و جلب اعتماد از ما،🙏🙏🙏