سمیه هستم.یک معمار عاشق شغلش و ساکن دبی.
عاشق معرفی و تحلیل املاک به عنوان یک معمار هستم.