سلام سمیه هستم دوره دیده توسط تیم فوق حرفه ای دیدوگرام.
فردی
متعهد
با نظم
کوشا
مسئولیت پذیر هستم.
توانایی ثبت سفارش ، جوابدهی دایرکت و کامنت و ترغیب افراد برای خرید را دارم.
من در خدمت کارفرمای محترم هستم تا همیشه مشتری ها موندگار بشن.