من اینجا هستم که بتونم بهتون کمک کنم یک پیچ اوصولی داشته باشید 🙃🤍
پیجی که بتونین باهاش به درامد بیشتر برسین ☁️🌹
پیچی که کم ترین نقص هارو داشته باشه که بتونه مشتری و مخاطب رو جذب کنه 📜📦
طراحی پست:۱۰۰
طراحی استوری:۵۰
طراحی استوری تبلیغاتی:۲۵۰
طراحی پست تبلیغاتی :۵۰۰
طراحی تم :۲۰۰

به دلیل اپلود نشدن نمونه کار ها در تلگرام پیام دهید تا برایتان ارسال شود.🌹