من اینجا هستم که بتونم بهتون کمک کنم یک پیچ اوصولی داشته باشید 🙃🤍
پیجی که بتونین باهاش به درامد بیشتر برسین ☁️🌹
پیچی که کم ترین نقص هارو داشته باشه که بتونه مشتری و مخاطب رو جذب کنه 📜📦
طراحی پست:۱۰۰
طراحی استوری:۵۰
طراحی استوری تبلیغاتی:۲۵۰
طراحی پست تبلیغاتی :۵۰۰
طراحی تم :۲۰۰
انالیز پیج:۳۰۰
در انالیز پیج اشکالات شما در اینستا گفته میشه و یک هفته زیر نظر خواهید بود 😍
خوشحال میشیم بهتون کمک کنم 🌷
برای دیدن نمونه های بیشتر به ایدی تلگرام بدین😍