باسلام‌آموزش دیده ادمین دیدوگرام هستم پیج های که همکاری داشتم👇
bours_saham_
tuurkay_1
rita.mezon