17 سال سابقه در زمینه روابط عمومی در حوزه ی مطبوعات دارم و همچنین مدیر روابط عمومی در سالن های مختلف بودم ، فن بیان خوبی دارم و بدون شک با توجه به توانایی که دارم در زمینه ی پاسخگویی به دایرکت و کامنت و همچنین ثبت سفارش موفق میشم