درود.هرکسی آرزوی داشتن یک شغل و درآمد مختص به خودش رو داره.
ولی این کار برای افراد بی تجربه آرزوی محال هست.
چه خوب که این فرصت پیش اومده تا من هم بتوانم برای اولین بار تجربه ی کاری و درآمد داشته باشم.
با آرزوی بهترین ها.