ادمین اینستاگرام / تولید محتوا با موبایل/ادمینی /مدیریت کامل پیج
من ادمین پیج خودم بودم ، و تازگیا پیج ارایشی به دستم گرفتم
تخصص در برنامه اینشات،کپکات،پیکس ارت،پیکسل لب و..