توی ۳ماه، پیجم رو از صفر به 30کا رسوندم
تکنیک های ریلزهای ویو میلیونی
متد خاص رشد پیج با تعاملات خاص و زیرساخت اصولی براساس الگوریتم اینستاگرام رو پیاده میکنم