جواب دادن دایرکت و کامنت و ثبت سفارش به موقع
بارگذاری پست و استوری
هشتگ گذاری و کپشن نویسی مناسب با موضوع پست