بنده کار با چندین اپلیکشن مانند :
اینشات
پیکس آرت
کپ کات
لایتروم
اسنپ سید رو بلدم
و میتونم پست و استوری های جالبی بسازم و ارائه بدم .