مهارت من برقراری ارتباط با مخاطب هست. با تعامل و جذب اعتماد کاربر می توانیم به رشد فروش پیج کمک کنم.

تخصص من ثبت سفارش، پاسخگویی به دایرکت و کامنت هست