تسلط دارم به پلتفرم اینستاگرام و همیشه در دسترس هستم
میتونم خیلی سریع کار هارو انجام بدم
متعهد به کارم
ارتباط اجتماعی خیلی خوبی دارم
شماره تماس
09037547981