به مدت 6 سال مدیریت کانال های تبلیغات و فروش کفش به صورت تک و عمده فعالیت دارم . می توانم به صورت پاره وقت پاسخگوی مشتریان شما باشم . با توجه به سابقه بالا در فروش اینترنتی روش متقاعد کردن و جلب اطمینان مشتریان را به خوبی بلدم . همین موضوع سبب می شود به فروش شما کمک بکنم .