سلام من شایان هستم اگر برای پیجت به یک ادمین
تولید محتوا ، تدوین ویدیو
دایرکت ، کامنت
افزایش فالوئر ، تعامل و…
هستی ،من با یک سال سابقه کاری و آموزش های عالی که دیدم میتونم به بهترین نحو کمکت کنم 😉