شبنم عطّار هستم. مسلط به اینستاگرام، ادمین تولید محتوا استوری
توانایی تحلیل سلیقه های مخاطبین پیج های مختلف وایده پردازی براساس سلیقه ی مخاطب را داراهستم ، دوره دیده ی آکادمی دیدوگرام ✌💪