دانشجوی مهندسی برق هستم
دو سالی هست روی پیج‌های آشپزی و معدن کار میکنم
تازگیا عکاسی ساعت مبکنم