«ادمین شهربانو هستم»
• کمک میکنم صفحه اتو رشد بدی و فروش بیشتری رو تجربه کنی
•تخصص کامل در زمینه الگوریتم اینستاگرام (با بیش از سه دوره آموزشی ادمینی اینستاگرام ) تلاشم اینه بهترین رو ارائه بدم.
•برای هر سبک کاری سه روز اول آزمایشی(باحقوق) درصورت توافق طرفین قرارداد آنلاین نوشته میشه.
•مهارت کامل با نحوه کار با برنامه های ادیت از جمله: پیکسارت، کنوا، اینشات,پیکسلب، کپ کات و…
•ایده جهت ارائه محتوا
•اجتماعی و خوشبرخورد
•به عنوان مجری کار نکردم تخصصا اما مهارت آموزش پذیری دارم و فقط داخل شهر کرج در صورت توافق آماده به کار هستم.