من یک هنرمند عروسکساز هستم که پیج فروشم رو بالای صفحه درج کردم. برای پیجم تولید محتوا انجام میدادم و تجربه فروش داشتم.