شیما جمالی ارشد مدیریت رسانه
دارای توانایی تولید محتوا، مهارتهای لازم جهت ارتباط مناسب با مخاطب_مشتری، ثبت انواع سفارشات و تکمیل آنها
هزینه طراحی هر پست در ماه به شرط پست گذاری روزانه: از 80 هزارتومان و بسته به نوع پست متغیر است.
هزینه طراحی استوری: از 60 هزارتومان و بسته به نوع طراحی متغیر است.