من با برنامه هایی مثل اینشات کار کردم و تقریبا توانایی ادیت عکس و فیلم و تولید محتوای فیلم را دارم