فتوشاپ و پریمیر رو در حد متوسط آشنایی دارم
دوره دیجیتال مارکتینگ رو گذروندم
دوره ادمین اینستا رو هم گذروندم
در حال آموزش ورد پرس و بازاریابی هم هستم.
خیلی دوست دارم تو زمینه بازاریابی و تبلیغات و فروش کار کنم. طراحی لوگو هم انجام دادم
سناریونویسی و مجری گری رو هم دوست دارم و اگر توش قرار بگیرم می تونم انجام بدم