سلام صالحه رحیمی هستم
ادمین دایرکت وکامنت اینستاگرام
میتونم باپیج های فروشگاهی آنلاین شاپ ها همکاری داشته باشم وباصبروحوصله به دایرکت وکامنت ها پاسخ بدم