من فروشنده ی خوبی هستم به راحتی میتوانم با مشتری ها ارتباط برقرار کنم و به خوبی جواب دایرکت و کامنت ها را بدهم