مدیر و مربی آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در رشته طراحی و دوخت هستم بمدت بیست و چهار سال… هم اکنون دوره آموزش ادمینی را خریداری کردم، درآینده مشتاق همکاری خواهم بود.