کم و بیش میتونم تولید محتوا انجام بدم
پاسخ دادن سریع دایرکت و کامنت در کمترین زمان یک ماهه حدودا ۵ تا ۶ میلیون
فن بیان بسیار قوی و روابط اجتماعی عالی برای مجری ۵ تا ۶ میلیون