من خودم دو سال پیج کاری دارم همه کارهای پیج با خودم بوده خداروشکر موفق هم بودم خیلی هم خلاق هستم