باسلام واحترام🌹
طیبه هستم
ادمین کاربلددردایرکت وکامنت
به صورت (پاره وقت)آماده همکاری باشما
🌺وقت شناس ومتعهد به کار
🌺خوش اخلاق وصبور
🌺دارای روابط عمومی بالا
🌺پاسخ دراسرع وقت به دایرکت وکامنت
🌺مسئولیت پذیر
🌺درصورت همکاری تماس یا پیغام بگذارید