با سلام
در قبال کار مسئولیت پذیرم برای شروع ادمینی پاسخ دایرکت و کامنت در اینستاگرام هستم و نهایت همکاری کامل را دارم