خب سلام وقت بخیر .
ملکی هستم .
رشتم عکاسی .
بیشتر کار ها رو بلدم و انجام میدم.
ممنون بابت اطمینان و کار تون