عبادی هستم👩🏼‍💻
دوره های دیدوگرام رو گذروندم
اشنایی کامل با برنامه های ادیت عکس و ادیت ویدیو
(Capcut_vn_vllo_inshut_snapseed_picsart…)

مهارت در
بنرسازی
تدوین ویدیو
طراحی لوگو
ادیت عکس
ادیت ویدیو
پاسخ گویی به دایرکت و کامنت
ثبت سفارش
منظم و متعهد در حیطه ی کاری
تسلط متوسط در زبان انگلیسی

برای اطمینان کاری ۱نمونه کاری رایگان میباشد🌸

برای مشاهده ی نمونه کاری ها لطفا پیام بدید .