سلام عباس ره آورد هستم در حوزه اینستاگرام قبل تر ویندوز و قبلتر از ویندوز داس کار کردم
تامین محتوا برای سایت هایی با موضوعات اجتماعی و عمومی کار کردم