ساختن پست های مذهبی تهیه و تدوین کیلیپ های تبلیغاتی هیات های مذهبی همکاری با صدا و سیما جهت تهیه برنامه های مذهبی یا دینی ویا فرهنگی هنری پاسخگویی سریع و جذاب با مشتریان در فروشگاه های کالای فرهنگی همکاری به مدت ۵ سال با هیات نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گلستان همکاری با نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مراکز بهداشت و درمان و…