ثبت سفارش و پاسخگویی به دایرکت و کامنت به طور کامل برای پیج به صورت دور کاری مبلغ 6 تا 9 میلیون تومان