تخصص من تدوین ویدیو با نرم افزار پریمیر* است.
*دارای مدرک تدوین با نرم‌افزار پریمیر از دانشگاه صنعتی شریف (skilllearn.ir)

تدوین هر ویدیوی یک دقیقه‌ای برای پست: 250.000 تومان
تدوین هر ویدیوی یک دقیقه‌ای برای استوری (4 استوری 15 ثانیه‌ای): 200.000 تومان

نکته: محتوای تدوین از جمله ویدیو، عکس و صدا باید توسط سفارش دهنده تأمین شود. در غیر اینصورت با نظارت سفارش دهنده محتواهای آرشیوی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مبلغ 100.000 تومان به مبالغ تدوین اضافه می‌گردد.

– توانمندی در تولید محتوای تصویری و متنی برای پست‌های اینستاگرام
– توانمندی در ساخت پست‌ها و استوری‌های گرافیکی و گویا
– توانمندی در گویندگی پست‌ها و استوری‌ها
گویندگی هر دقیقه پست و استوری: 50.000 تومان