سلام
عطیه هستم ، منظم و با حوصله
تا حالا با پیج خاصی همکاری نداشتم …
امیدوارم بتونیم دوست و همکار خوبی برای هم باشیم🥰