سلام مهدی احمدی هستم، مایل به همکاری تخصصی در ادمین دایرکت و کامت ها
ویژگی ها:
۱- روابط عمومی بالا
۲- پاسخگویی با صبر و حوصله بالا
۳-متعهد به انجام کار
۴- افزایش فروش بیشتر