سلام خسته نباشید !
اگر دنبال یک ادمبن حرفه ایی در امر فروش و روابط عمومی و صحبت با مشتریان هستید در خدمتم !!
بسیار با حوصله و معدب در برابر مشتری
شما محصول همراه اطلاعات محصول به من بدهید و منتظر فروش آن محصول باید !!!