خودم ساله بعنوان بازیکن حرفهای تو در لیک برتر و یک اوتبال ایران بازی کردم،در دو تا پیج فوتبالی ادمین بود،یه پیج لباس زیر ادمین بودم،یه پیج فیل و سریال هم بمدت کوتاهی ادمین بودم