غزل قانع هستم
مشاور کسب و کار و ادمین اینستاگرام
هزینه طراحی پست ۳۳۰ هزار تومان
هزینه طراحی استوری ۱۹۰ هزار تومان
هزینه مدیریت کامل پیج بین ۶ الی ۹ میلیون تومان