دارای سابقه ویو میلیونی✅
دارای سابقه شرکت در دورهای آموزشی✅
دارای ۵ سال تجربه✅
دارای سابقه ادیت و ویو بالا✅