•با انگیزه
•دارای آرامش بالا
•طرفدار نظریه مشورتی
•با سلیقه ایی خاص
•قیمت ها بسته به کار پیشنهادی و سختی پروژه حساب میشه
•(کاملا توافقی کار خواهد شد)