🌺 سلام فاطمه هستم دانشجوی ارشد روانشناسی

♦️توانایی کامل مدیریت پیج ،تدوین و تولید محتوا، روابط عمومی بالا

♦️آشنایی کامل با الگوریتم اینستاگرام

♦️کپشن نویسی و هشتک گذاری اصولی

♦️تسلط کامل به برنامه های inshot،vllo،picart و… برای پست و استوری های جذاب پیجتون😍