سلاممم من فاطمه‌جهدی‌هستم.
دوره‌اینستاگرام‌دیدوگرام‌ر‌و‌گذروندم و‌به‌همه‌مباحث‌از‌جمله‌تولید‌محتوا‌،ادیت‌عکس‌و‌ویدیو و.. مسلط هستم
اینجام برای اینکه به رشد پیج شما کمک کنم
توانایی های من:
مدیریت‌کامل‌در‌پاسخگویی‌به‌دایرکت‌و‌کامنت
صبور وباحوصله بودن در انجام تمامی ثبت سفارشات مشتری
کمک‌به‌رشد‌پیج/آشنایی‌کامل‌با‌الگوریتم‌های‌اینستاگرام
ادیت‌عکس‌و‌فیلم
مسلط‌‌به‌برنامه های canva-picsart_inshot-vllo-pollar
برای همکاری واتساپ در خدمتم
تشکر از شما